Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
П'ятниця, 01 березня 2024 11:44

Моніторинг контролю діяльності Міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України».

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1 березня 2024 року відбулася планова перевірка МНЛ на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України», на яку завітав начальник відділу дистанційного навчання та співпраці з відокремленими підрозділами Олександр Санченко.

  

На підставі рішення Вченої ради за наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 27.04.2015 № 502 на базі ВП НУБіП України Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової було створено Міжкафедральну навчальну лабораторію.

МНЛ створена з метою якісної підготовки здобувачів ступеня ОС "Бакалавр" на базі ОС "Молодший   спеціаліст" за напрямами підготовки "Агрономія", "Підприємство та торгівля ", Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "Менеджмент".

Основними напрямами діяльності та завданнями Міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України» є:

  • Надання освітніх послуг з підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні (ОС «Бакалавр») за напрямами "Агрономія", "Підприємство та торгівля", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "Менеджмент" на умовах договору з фізичними та юридичними особами
  • Забезпечення студентів НУБіП України робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою.
  • Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавств Проведення науково-педагогічними працівниками базового навчального закладу на високому навчально-методичному рівні лекційних, лабораторних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком освітнього процесу.
  • Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та автоматизації навчального процесу тощо.
  • Надання інших послуг згідно з «Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  27.08.2010 р. № 796.

Навчальний процес забезпечується викладачами НУБіП України, які протягом навчального року проводять дистанційно: лекції, семінарські та лабораторно-практичні заняття, приймають іспити, заліки та захист курсових робіт.

Нині в міжкафедральній навчальній лабораторії навчається 89 студентів.

Для упровадження дистанційних технологій навчання в Університеті створено Навчальний портал НУБіП України, де розміщено банк електронних курсів. Усі курси, розміщені на порталі, проходять відповідну атестацію та використовуються при навчанні за очною та заочною (дистанційною) формами. Організаційну, технічну та аграрну  підтримку навчально-інформаційного порталу НУБіП України здійснює Центр дистанційних технологій навчання.

 

Випускникам технікумів і коледжів, які прагнуть продовжити навчання у НУБіП України, але в силу різних обставин не мають змоги навчатися у базовому закладі (м. Київ), є можливість втупити до МНЛ, яку створено на базі: ВСП" Бобровицький  фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України" за спеціальностями: 

— 071 - Облік і оподаткування;
— 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
— 073 - Менеджмент;
— 076 - Підприємництво та торгівля;
— 201 - Агрономія.

Навчання в даних умовах є важливим аспектом як з професійної точки зору, так і моральної. Життя продовжується і нам необхідно навчатися та працювати наскільки це дозволяють обставини. Завжди знайдеться вихід, така наша нація.

Таким чином можна сказати, що освітня діяльність університету у формі міжкафедральної навчальної лабораторії на базі нашого коледжу є доцільною і сприяє вирішенню питань кадрового забезпечення.

Всім нам весняного тепла, добра та миру на нашій славній ненці Україні!

 

Завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії

на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені

О. Майнової НУБіП України»

Тетяна ЄВЕНКО

Read 119 times