Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
Євенко Тетяна Іванівна

Євенко Тетяна Іванівна
Кандидат економічних наук, викладач економічно-облікових дисциплін
Завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О.Майнової НУБіП України"
Наукові і професійні інтереси:

  * Фінансова стабільність банків;
  * антикризове управління у сфері банківської діяльності;
  * фінансова санація і антикризове управління підприємством.

     На підставі рішення вченої ради за наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 27.04.2015 № 502 на базі ВП НУБіП України Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової було створено Міжкафедральну навчальну лабораторію.

     Набір студентів розпочато з вступної кампанії 2015 року. Це 48 студентів, які закінчили ВП НУБіП України Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.

     О. Майнової та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і продовжили навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»:

  • за спеціальністю «Облік і аудит» – 20 студентів;
  • за спеціальністю «Економіка підприємства» – 14 студентів;
  • за спеціальністю «Агрономія» – 14 студентів.
Міжкафедральна навчальна лабораторія створена з метою якісної підготовки здобувачів ступеня ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший   спеціаліст" за напрямами підготовки "Агрономія", "Підприємство та торгівля ", Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "Менеджмент"

Основною роботою функціонування Міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України» є:

Наближення навчання студентів заочної форми до місць їх проживання та роботи, підвищення потреби регіону в кваліфікованих фахівцях, здійснення інформаційно - консультаційної діяльності із замовлення підприємств, установ, організацій для потреб сільськогосподарських виробників.   
Підготовка фахівців для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст" за напрямами підготовки "Агрономія", "Підприємство та торгівля", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", Менеджмент».    
     База коледжу дозволяє забезпечити належні умови для проходження навчального процесу. За кожною групою під час сесії закріплено аудиторію. В розпорядженні студентів та викладачів комп’ютерні класи, навчальна бухгалтерія всі лабораторії коледжу, бібліотечний фонд, та аудиторія on-line відео конференція.  
    У період сесії всі студенти, які бажають забезпечені гуртожитком     Для викладачів, які приїздять до коледжу для проведення занять та контролю знань, окремих кімнат у гуртожитку з усіма зручностями.  
    Для проведення занять викладачам надається лабораторне обладнання, комп'ютерні класи, мультимедійне забезпечення та інші технічні засоби навчання. Інновації в навчальному процесі.    Викладачі університету використовують різноманітні форми контролю знань, зокрема навчально – інформаційний портал НУБІП України E-Learn, що навчає і прискорює, як роботу викладача так і навчання студентів.

Основними напрямами діяльності та завданнями Міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України» є:

  • Надання освітніх послуг з підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні (ОКР «Бакалавр») за напрямами "Агрономія", "Підприємство та торгівля", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "Менеджмент" на умовах договору з фізичними та юридичними особами
  • Забезпечення студентів НУБіП України робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою
  • Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавств Проведення науково-педагогічними працівниками міжкафедральної навчальної лабораторії на високому навчально-методичному рівні лекційних, лабораторних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу.
  • Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та автоматизації навчального процесу тощо.
  • Надання інших послуг згідно з «Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  27.08.2010 р. № 796