Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00

Інформація для вступників

Спеціальність  “ Менеджмент ” надає комплекс знань в області маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, основ управлінського консультування.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Перспективи працевлаштування:
 •     менеджер з питань комерційної діяльності та управління
 •     менеджер з персоналу
 •     маркетолог
 •     менеджер з постачання
 •     менеджер з продажу
 •     менеджер з матеріально-технічного постачання
 •     проект-менеджер
 •     адміністратор
 •     помічник керівника підрозділу
За спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється підготовка фахівців, які можуть забезпечити на високому рівні економічну та організаційну діяльність підприємства, вмітимуть розробляти заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржовій діяльністості

Перспективи працевлаштування:

 •     економіст з праці та заробітної плати
 •     економіст з обліку, аналізу та планування
 •     економіст з фінансових, договірних та претензійних питань
 •     економіст з забезпечення та збуту
 •     економіст з ціноутворення та міжнародної торгівлі
 •     економіст з податків і зборів
 •     економічний радник
 •     консультант та оглядач з економічних питань
За  спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється підготовка фахівців для ведення обліку та складання бухгалтерської, фінансової та податкової та спеціальної звітності, а також виконання фінансово-аналітичної роботи на підприємствах і організаціях різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи бюджету на державному та регіональному рівнях та проведення аналізу щодо виявлення нераціонального використання бюджетних коштів.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Перспективи працевлаштування:

 •     керівник промислових підприємств і організацій
 •     головний бухгалтер
 •     начальник централізованих бухгалтерій
 •     державний податковий інспектор
 •     контролер
 •     ревізор      
 •     бухгалтер-експерт
 •     аудитор
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Перспективи працевлаштування:
 •     агент страховий
 •     інспектор кредитний
 •     ревізор
 •     аудитор
 •     казначей
 •     фінансовий менеджер
 •     фінансового директора
 •     фінансовий контролер
 •     начальник фінансового відділу
За спеціальністю «Агрономія» здійснюється підготовка фахівців для організаційно-технологічного керівництва в рослинництві господарства (бригада, с.-г. дільниця, ферма, цех); проведення робіт з впровадження і освоєння науково-обгрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції; розробки заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь та родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту; впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування, збирання та переробки сільськогосподарських культур.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з агрономії

Перспективи працевлаштування:

 •     агроном господарства
 •     керівник виробничого підрозділу
 •     завідувач оранжерей, теплиць
 •     садовод
 •     овочівник
 •     фермер
 •     технолог із контролю якості продукції
 •     технолог з переробки продукції рослинництва
 •     заготівельник рослинницької продукції
 •     обліковець
 •     завідуючий агрохімлабораторією.
Спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» надає комплекс знань в галузях відтворення, вирощування і раціонального використання сільськогосподарських тварин різних видів; кормовиробництва та орга­нізації раціональної годівлі сільськогосподарських тварин різних видів; аналізу стану ведення економічних розрахунків, організації і планування виробництва; практичні навички з первинної переробки продукції тваринництва; оцінки якості виробленої продукції та її реалізації; навички по забезпеченню проведення гігієнічних і ветеринарно-санітарних заходів на фермах та інших об’єктах по забезпеченню виробництва високоякісної продукції тваринництва та збереженню здоров’я тварин і людей тощо.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Перспективи працевлаштування:

 •     керуючий фермою
 •     завідувач підсобним виробництвом
 •     зоотехнік приватного підприємства
 •     технік з племінної справи
 •     технік-лаборант
 •     технік-технолог
 •     інструктор та майстер виробничого навчання.
За спеціальністю  «Лісове господарство» здійснюється підготовка фахівців для організації і виконання всіх лісогосподарських робіт: розведення та відновлення лісу, збирання насіння, догляд за ґрунтом і станом дерев, проведення меліоративних робіт, збереження і примноження мисливської фауни; прокладання лісових доріг; осушення території; заготівлі і переробки лісової продукції; організації мисливського господарства; проведення протипожежних робіт.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

Перспективи працевлаштування:

 •     начальник  дільниці
 •     начальник розсадника
 •     помічник лісничого
 •     майстер лісу
 •     майстер дільниці просочування лісу
 •     майстер тепличного господарства
 •     майстер з лісозаготівель
 •     помічник майстра
 •     технік-лісопатолог
 •     технік-лісомеліоратор
 •     технік-таксатор
 •     помічник техніка
 •     лісник.