Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00

Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми сучасної науки, освіти та технологій


Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентської науково-практичної конференції

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-шкільної студентсько-учнівської науково-пошукової конференції
           «Мова, література, мистецтво в Україні. Пошуки, перспективи, вадатні постатті»

Збірник тез доповідей Міжвузівської студентської конференції «Актуальні питання аграрної освіти
            України в умовах європейської інтеграції»

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-шкільної науково-пошукової конференції "Природничо-
           математичні науки в моїй майбутній професії та житті"

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентської науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ
            ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА"

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-шкільної студентсько-учнівської науково-пошукової конференції
           «Писемність і мова: історія і сучасність»

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-шкільної студентсько-учнівської науково-пошукової конференції
           «Писемність і мова: історія і сучасність»

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентськоЇ науково-практичної Інтернет конференції
           "ПРІОРИТЕТИ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА"

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентськоЇ науково-практичної конференції «Тенденції,
            пріоритети та перспективи розвитку обліку, фінансів, менеджменту, права та економіки»

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентська науково-практична конференція СТУДЕНТ –
            ДОСЛІДНИК - ФАХІВЕЦЬ

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентська науково-практична конференція
           "ЦИВІЛІЗОВАНІЙ КРАЇНІ – ЦИВІЛІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Збірник тез доповідей Міжвузівська студентська науково-практична інтернет- конференція 
     «СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СТУДЕНТА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Збірник тез доповідей Міжвузівська студентська науково-практична інтернет- конференція «СУЧАСНІ
           РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-шкільної науково-практичної конференції
           «Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ»

Збірник тез доповідей Міжвузівська студентська науково-практична конференція "НАУКА І
            СЬОГОДЕННЯ "

Збірник тез доповідей ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
           "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ "

Збірник тез доповідей Міжвузівська студентська науково-практична інтернет- конференція
           "ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ ТА ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЗМІН"

Збірник тез доповідей І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан
           лісівничої освіти та виробництва: виклики, проблеми та перспективи розвитку в умовах реорганізації
           лісогосподарських підприємств та змін клімату»

Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентської науково-практичної  інтернет-конференції "Актуальні проблеми сучасної освіти в умовах воєнного стану"

 Збірник тез доповідей Міжвузівсько-студентської науково-практичної  інтернет-конференції "МОЛОДІЖНА НАУКА: ПРІОРІТЕТНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ І ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ"