Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
https://bfkm.nubip.edu.ua/images/bibl.jpgБібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людського знання, вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу студентам в опануванні знаннями, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача.
Бібліотека коледжу є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом, який здійснює бібліотечний супровід навчально-виховного процесу. Одне з головних завдань бібліотеки – інформаційне забезпечення навчального процесу.  Фонд бібліотеки налічує близько 56600 примірників літератури (в т. ч. періодичних видань – 350 примірників).
Площа бібліотеки  380 м2 Бібліотека коледжу здійснює обслуговування працівників та студентів навчального закладу, яке здійснюється на абонементі та в читальному залі.  Обслуговування користувачів регламентується "Правилами користування бібліотекою”, затвердженими директором  коледжу. Читачі мають можливість отримати навчально-методичну, науково-популярну, художню та іншу літературу, а також періодичні видання. https://bfkm.nubip.edu.ua/images/bibl.jpg Робота бібліотеки спрямована на забезпечення інформацією читачів за різними джерелами – це традиційні каталоги, Інтернет, каталог видань в електронному варіанті, картотека періодичних видань. Студенти активно використовують базу "картотека підручників в електронному варіанті” та повні тексти методичних розробок викладачів. Картотека електронних документів викладачів коледжу – це важлива інформація, яка постійно використовується в навчальному процесі.
     В роботі по інформаційному забезпеченню користувачів використовуються також традиційні форми пропаганди книги: бібліографічні огляди та перегляди літератури, книжкові виставки, рекомендаційні списки.
https://bfkm.nubip.edu.ua/images/bibl.jpghttps://bfkm.nubip.edu.ua/images/bibl.jpg
Приймальна комісія
17400 м. Бобровиця, Чернігівська область,
вул. Чернігівська, 19
Навчальний корпус № 1, кімната № 15
(046) 32-2-53-08
    bkeim@ukr.net

      Виникли питання ?