Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
Циклова комісія економічно-облікових дисциплін 
Image

Циклова комісія економічно-облікових дисциплін є об`єднанням викладачів споріднених дисциплін економічно-облікового циклу, що здійснюють підготовку фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Менеджмент». Знання та досвід вони віддають єдиній справі: підготовці не лише фахівців високого рівня, а й особистості, яка працюватиме на благо країни.
Мета циклової комісії полягає у наданні якісних освітянських послуг, які забезпечать знаннями, вміннями наших студентів, що дозволить їм бути конкурентноздатними на ринку праці, формування нової генерації фахівців здатних працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Основні напрямки роботи:                  

  • організаційна робота;
  • навчально-методична робота;
  • зв`язок з виробництвом.

Завдання:

  • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
  • розроблення та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу;
  • підвищення ефективності викладання дисциплін шляхом використання сучасних педагогічних технологій ;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різних форм і методів навчальної діяльності;
  • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів та організація самостійної роботи.