Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
Image

Філатова Валентина Леонідівна

Завідувач відділення

Викладач вищої категорії, викладач-методистка

Контакти:

(04632) 2-53-07
  valyaf180878@gmail.com

   Підготовка студентів на відділенні здійснюється за спеціальностями:

   Агрономія
   Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр
   Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
   Спеціальність: 201 Агрономія                                           
   Форма навчання: денна, заочна
   Термін навчання (денна форма):
   - на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
   - на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
   Термін навчання (заочна форма) – 3 роки
   Кваліфікація: Агротехнік

   Підготовка фахівців для організаційно-технологічного керівництва в рослинництві господарства (бригада, с.-г. дільниця, ферма, цех); проведення робіт з впровадження і освоєння науково-обгрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції; розробки заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь та родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту; впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування, збирання та переробки сільськогосподарських культур.

   Перспективи працевлаштування:
   • агроном господарства
   • керівник виробничого підрозділу
   • завідувач оранжерей, теплиць
   • садовод
   • овочівник
   • фермер
   • технолог із контролю якості продукції
   • технолог з переробки продукції рослинництва
   • заготівельник рослинницької продукції
   • обліковець
   • завідуючий агрохімлабораторією.
   Лісове господарство
   Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр
   Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
   Спеціальність: 205 Лісове господарство                         
   Форма навчання: денна
   Термін навчання (денна форма):
   - на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
   - на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
   Термін навчання (заочна форма) – 3 роки
   Кваліфікація: Технік лісового господарства
   Підготовка фахівців для організації і виконання всіх лісогосподарських робіт:  розведення та відновлення лісу, збирання насіння, догляд за ґрунтом і станом дерев, проведення меліоративних робіт, збереження і примноження мисливської фауни; прокладання лісових доріг; осушення території; заготівлі і переробки лісової продукції; організації мисливського господарства; проведення протипожежних робіт.
   Перспективи працевлаштування:
   •         начальник  дільниці
   •         начальник розсадника
   •         помічник лісничого
   •         майстер лісу
   •         майстер дільниці просочування лісу
   •         майстер тепличного господарства
   •         майстер з лісозаготівель
   •         помічник майстра
   •         технік-лісопатолог
   •         технік-лісомеліоратор
   •         технік-таксатор
   •         помічник техніка
   •         лісник.
   Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
   Освітньо-професійний ступінь:
   Фаховий молодший бакалавр

   Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
   Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
   Форма навчання: денна, заочна
   Термін навчання (денна форма):
   - на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки
   - на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки
   Термін навчання (заочна форма) – 3 роки
   Кваліфікація: Технік-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва
   Підготовка фахівців в галузях відтворення, вирощування і раціонального використання сільськогосподарських тварин різних видів; кормовиробництва та орга­нізації раціональної годівлі сільськогосподарських тварин різних видів; аналізу стану ведення економічних розрахунків, організації і планування виробництва; практичні навички з первинної переробки продукції тваринництва; оцінки якості виробленої продукції та її реалізації; навички по забезпеченню проведення гігієнічних і ветеринарно-санітарних заходів на фермах та інших об’єктах по забезпеченню виробництва високоякісної продукції тваринництва та збереженню здоров’я тварин і людей тощо.
   Перспективи працевлаштування:
   •     керуючий фермою
   •     завідувач підсобним виробництвом
   •     зоотехнік приватного підприємства
   •     технік з племінної справи
   •     технік-лаборант
   •     технік-технолог
   •     інструктор та майстер виробничого навчання.
   Ми пропонуємо:
   1
   Теоретичну та практичну підготовку фахівця високої кваліфікації
   2
   Можливість навчатися на безоплатній основі або за контрактом
   3
   Диплом державного зразка, які дозволяє працювати, як у державних установах, так і приватних підприємствах
   4
   Можливість продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України