Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
П'ятниця, 24 березня 2023 17:42

Атестація педагогічних працівників коледжу 2023

Written by
Rate this item
(1 Vote)

24 березня відбулась  атестація педагогічних працівників коледжу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, за допомогою яких визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, підсумок роботи викладача за міжатестаційний період.

  

Метою атестації педагогічних працівників є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. У 2022-2023 навчальному році атестувалося 12 педагогічних працівників коледжу.

У процесі підготовки до атестації методисти, голови циклових комісій та члени атестаційної комісії відвідували заняття, гуртки та виховні заходи викладачів, які були включені до списків на атестацію у 2023 році; перевірили комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестується педагогічний працівник; визначили рівень навчальних досягнень студентів з дисциплін; ознайомилися з методичними напрацюваннями педагогічного працівника. Важливим етапом підготовки стало складання характеристик, формування атестаційних справ педагогічних працівників та підготовка атестаційних листів.

  

Чітка система мотивації, вироблена у коледжі, сприяє тому, що викладачі не зволікають з підвищенням кваліфікаційної категорії, а намагаються підвищити свій професійних рівень: беруть участь у конференціях, вебінарах, семінарах, нарадах, конкурсах, готують методичні розробки та навчальні посібники, проводять відкриті заняття, виховні заходи, і маючи такі напрацювання, йдуть на позачергову атестацію і успішно атестуються.

Оскільки основними принципами атестації є відкритість та гуманне і доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, атестаційна комісія керувалася інтересами педагогічного працівника, атестація пройшла в доброзичливій атмосфері, педагогічні працівники були оцінені об’єктивно та ухвалено неупереджені рішення.

Педагогічних працівників, яких проатестовано на підтвердження або встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «викладач-методист», готуються до наступного етапу атестації.

Вітаємо педагогічних працівників із успішним проходженням атестації! Творчих здобутків Вам у подальшій професійній діяльності!

         

   

 

Ольга НАУМЕНКО, методист коледжу

Read 76 times Last modified on Понеділок, 27 березня 2023 05:10