Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00

Положення

Про студентське самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової Національного університету біоресурсів і природокористування України»(введено в дію наказ №59 від 01.03.2024 р)
 Про організацію освітнього процесу у ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 Про академічну доброчесність ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"  (введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про дистанційне навчання ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 Про екзаменаційну комісію ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про куратора студентської групи ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про наставництво ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про практичне навчання студентів ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.) 
 Про циклову (предметну) комісію ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про "Школу професійної адаптації" ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 (введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про атестацію циклових комісій ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.) 
 Про ведення журналу навчальних занять ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 (введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 (введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 (введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про лабараторію "Навчальна бухгалтерія" ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про навчання здобувачів за індивідуальним графіком у ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 Про організацію екскурсійних поїздок ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про організацію фізичного виховання і масового спорту ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про оцінювання знань студентів із загальноосвітніх дисциплін ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про поточний, модульний та підсумковий контроль навчання студентів ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про проведення олімпіад з дисципліни ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
Про проведення спартакіади серед студентіва ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 (введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків у студентських групах ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
 Про матеріальну допомогу працівникам ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
Про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 Про оплату праці працівників ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
 Про преміювання працівників ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"

 Про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності
Про педагогічну раду ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
Про адміністративну раду коледжу ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені. О. Майнової НУБіП України"
Про студентську раду коледжу
Про методичне об'єднання кураторів академічних груп
Про студентську раду гуртожитку
Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України"
Про рейтингове оцінування роботи педагогічних працівників, циклових комісій у ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України"
Про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття фахової предвищої освіти у ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України" 
(введено в дію наказом №63 від 22.03.21р.)
Про порядок та умови здійсненя вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами
Про навчальну лабораторію (кабінет)
П
ро методичну раду  ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України" 
Про методичний кабінет ВСП "Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України"