Бобровицький фаховий коледж 17400 м. Бобровиця, Чернігівська обл., вул. Чернігівська, 19, (04632)2-53-04 bkeim@ukr.net Пн-Пт 08:30 - 17:00
Super User

Super User

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У період з 8 квітня по  12 квітня 2024 року викладачі ВСП «Бобровицького фахового коледжу імені О. Майнової НУБіП України»  взяли активну участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників за програмою: «Розвиток професійних компетентностей здобувачів вищої освіти в умовах євроінтеграції» на базі ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України, зокрема: Євенко Т.І., Мовчун Л.О., Науменко О.М., Майданюк О.В., Турчин І.М., Соколовська Я.В., Масляєва К.О., Хуртепа О.С.

Програма підвищення кваліфікації була орієнтована на перспективні напрямки розвитку суспільства з урахуванням європейського курсу України, інноваційними підходами у викладанні, адаптацією науково-педагогічних працівників до нових технологій та їх застосування в процесі формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти.

Онлайн - навчання ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України проводилось на базі платформи Cisco Webex. Проведені курси були насичені цікавими, змістовними, а головне продуктивними лекціями, науковими дискусіями. Все лаконічно, влучно і водночас об’ємно, за що висловлюємо велику вдячність спікерам та  за надану можливість підвищувати кваліфікацію в ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України.

Успіхів, наснаги та головне мирного неба на нашій ненці Україні.

   

Завідувач міжкафедральної

навчальної лабораторії на базі ВСП «Бобровицький

фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України»,

викладач економічно-облікових дисциплін

Тетяна ЄВЕНКО

В рамках організації освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок відбулася зустріч студентів та роботодавців ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України».

Було обговорено особливості розробки та впровадження освітньо-професійної програми, визначено позитивні зміни у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів фахової передвищої освіти, які є важливим елементом формування фахових компетентностей майбутніх випускників.

Освітньо-професійної програма підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування має на меті підготовку фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у процесі навчання.

Дані заходи проводяться з метою врахування інтересів і пропозицій під час формування цілей та програмних результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти для підвищення якості їх підготовки та можливостей майбутнього працевлаштування випускників.

   

Оксана МАЙДАНЮК

викладач економічно-облікових дисциплін

Проведення олімпіади із окремих дисциплін, а саме напрямів та спеціальностей, можна розглядати як форму якісної підготовки студентів.

Олімпіада - це система масових очних змагань студентів коледжу в творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок, проводиться з метою підвищення якості підготовки фахівців; системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Так, 11 квітня було проведено І етап олімпіади із дисципліни «Бюджетна система» серед студентів II курсу економічного відділення групи Ф-21, метою якої  є підвищення якості викладання бюджетної дисципліни у коледжі, виявлення творчих здібностей, підвищення навчально-професійної активності студентів.

Під час олімпіади студенти продемонстрували вміння застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення конкретних завдань, проявили ініціативу у виборі оптимальних шляхів і методів її виконання у бюджетному процесі  України.

Всі студенти успішно  виконали завдання. Вітаємо переможців олімпіади! Бажаємо натхнення та успіхів на наступних етапах,  наполегливості та високих  здобутків в обраній професії!

 

   

   

 

Лідія БЕРЕЗАН,  викладач економічно-облікових дисциплін

 

Проведення олімпіади стимулює інтерес до дисципліни, поглиблює знання та практичні навички студентів, сприяє виявленню та розвитку обдарованих студентів, підвищує рівень викладання фахових дисциплін.
11 квітня 2024 року відбулась олімпіада з дисципліни «Економіка і нормування праці»  для студентів ІІІ курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Учасники олімпіади  виявили сформовані компетентності при виконанні тестів, розв’язанні практичних завдань. За підсумками олімпіади переможцями стали:
І місце -   Катерина СЕНІЧ;
ІІ місце -  Віталій ДОРОШЕНКО;
ІІІ місце - Анастасія МИТРОФАНСЬКА, Аліна ЦИКАРІДЗЕ.
Щира подяка всім учасникам за активну участь та високий рівень підготовки.

 Викладач                  Ольга ЛЕДЕНКО

Засідання робочої групи з обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПС «Фаховий молодший бакалавр»  відбулося 11 квітня 2024 року за участі стейкхолдерів та студентів.

При розробленні проєкту освітньо-професійної програми членами робочої групи були враховані результати опитування роботодавців та студентів, що навчаються за відповідною ОПП.

В обговоренні взяли участь Андрій ТКАЧЕНКО, генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Бобровицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Бобровицької міської ради (КНП «Бобровицький ЦПМСД»), магістр з публічного управління та адміністрування; Тетяна РУДЬКО, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань, головний бухгалтер Бобровицької міської ради; Олена ДАРУГА, головний бухгалтер КНП «Бобровицький ЦПМСД»; Валентина Даценко, головний бухгалтер ТОВ «Козацьке»; члени робочої групи та студенти.

   

Під час обговорення проєкту особлива увага була приділена переліку та обсягу обов`язкових і вибіркових компонентів, практичному навчанню, розширенню можливостей проходження переддипломної практики здобувачами освіти в різних установах, організаціях та використання сучасних бухгалтерських програмних продуктів для підвищення якості їх підготовки та можливостей майбутнього працевлаштування.

Учасники засідання відмітили обгрунтованість розробленої освітньо-професійної програми, що здатна забезпечити отримання здобувачами фахової передвищої освіти поглиблених знань у сфері бухгалтерського обліку.

   

 

 

Леся МОВЧУН,

керівник робочої групи

9 квітня 2024 року відбулась олімпіада з дисципліни "Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва"  для студентів спеціальності "Агрономія".

Олімпіада мала на меті стимулювати інтерес до дисципліни, поглибити знання та практичні навички студентів, а також виявити найталановитіших та найуспішніших у цій галузі.

За підсумками олімпіади переможцями стали:

І місце – Андрій НЕДІЛЬКО;

ІІ місце – Богдан ДУБ;

ІІІ місце – Віктор ПЛЕШУ.

Щира подяка всім учасникам за активну участь та хороший рівень підготовки, так тримати!

      

 

  Катерина МАСЛЯЄВА, викладач технологічних та лісотехнічних дисциплін

      Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Агрономія» та обов’язковим елементом освітнього процесу є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін, з іншого - зорієнтована на власний науковий пошук студента. Одним із способів її реалізації є виконання курсових робіт.  
04 квітня відбувся захист курсових робіт студентами групи А-41 з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань».
Виконання курсової роботи вимагало поглибленого вивчення дисципліни, уміння самостійно аналізувати і робити висновки. У своїх роботах студенти показали вміння працювати з нормативними документами та першоджерелами, формами статистичної і фінансової звітності підприємства, підбирати та аналізувати цифрові дані, будувати графіки, діаграми.
Під час захисту своїх робіт випускники продемонстрували глибоке розуміння основних економічних понять та процесів, а також вміння визначати можливі проблеми та розробляти ефективні стратегії їх вирішення. Це свідчить про високий рівень знань та навичок, які вони отримали під час навчання, і про здатність застосовувати їх на практиці.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Викладач                          Ольга ЛЕДЕНКО

   В навчальному процесі підготовки фахових молодших бакалаврів із спеціальності «Агрономія» викладачі спеціальних дисциплін  застосовують різні форми і методи набуття та контролю знань, в тому числі олімпіади. Проведення олімпіад стимулює розвиток пізнавальної діяльності студентів, сприяє засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу.

   4 квітня було проведено олімпіаду з дисципліни «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва». Аналіз результатів олімпіади показав хороший  рівень знань студентів з розділу «Трактори і автомобілі».

   

          

 

 

                                                                Сковорода В.М.

4 квітня на технологічному відділенні відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства», написання яких мало мету систематизувати, поглибити та закріпити знання студентів з навчальної дисципліни.

Студенти продемонстрували ґрунтовні знання з біологічних і господарських особливостей свиней, тривалості перебування свиней в різному фізіологічному стані, параметри відгодівлі свиней, годівлю свиней різних виробничих груп у зимовий та літній періоди для отримання максимальної продуктивності в умовах господарств різних форм власності. Крім того, було дано характеристику породам свиней, як вітчизняним так і зарубіжним;  проаналізовано їх походження, продуктивні якості та зони поширення.

Завдяки підготовленим презентаціям студенти розкрили зміст тем курсових робіт, їх актуальність на прикладі конкретних господарств, зробили висновки та внесли пропозиції щодо покращення ведення галузі свинарства.

  

Валентина ФІЛАТОВА – викладач дисципліни

02 квітня 2024 року в рамках I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації відбулась олімпіада з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва».

Результати олімпіади показали, що студенти, які взяли в ній участь можуть успішно справитись із завданнями, які вимагають творчого застосування своїх знань з агрономічних дисциплін. Всі студенти успішно виконали завдання, але переможцями стали ті, хто мав більший запас знань і зумів знайти найбільш ефективні рішення.

 

викладач технологічних та лісотехнічних дисциплін Юрій ЯРОШ

Сторінка 10 із 55